• AUTOALARMY >>
  • Autoalarm s diálkovým ovládáním CA-320 - FB

Autoalarm s diálkovým ovládáním CA-320 - FB

Autoalarm s diálkovým ovládáním CA-320 - FB
Obj. číslo:
Autoalarm s diálkovým ovládáním CA-320 - FB
Popis:
Systém je určený pre ochranu vozidiel Škoda Fabia proti vykradnutiu alebo odcudzeniu.

Detailný popis:

Systém je určený pre ochranu vozidiel Škoda Fabia proti vykradnutiu alebo odcudzeniu. "Akcent" sa ľahko ovláda diaľkovým ovládačom (možné až 3 ovládače). Prenos inštrukcií z ovládača je chránený tzv plávajúcim kódom - po každom použití mení vysielač a prijímač svoj kód = ochrana proti kopírovaniu kódu ovládača a funkciou ANTISCAN = ochrana proti pokusom napodobiť kód ovládača. Plná plášťová ochrana vozidla je zabezpečená spínačmi dverí, kapoty motora, piatych dverí, prípadne veka batožinového priestoru. Priestorovú ochranu interiéru (len model CA-320) zabezpečuje zabudovaný ultrazvukový detektor s automatikou citlivosti. Aby posádka vozidla nebola vystavená účinkom ultrazvukovej energie, je detektor pri jazde blokovaný. Systém sa dá zapnúť aj priestorovú ochranou (zviera vo vozidle a pod). Súčasťou centrálnej jednotky autoalarmu (len CA-320) je aj otrasový detektor. Ten analyzuje mechanické vibrácie a otrasy vozidla. Spôsob reakcie je voliteľný (varovanie alebo poplach). Otrasový detektor je tiež možné celkom vyradiť. Obe verzie autoalarmu majú zabudovaný detektor poklesu napätia, ktorý spôsobí poplach v prípade zvýšenia odberu prúdu v chránenom vozidle. Detektor sa aktivuje až 10 minút po zapnutí autoalarmu (dobeh ventilátora), automaticky sa zablokuje v prípade použitia varovných smerových svetiel. Aj prúdový detektor je možné celkom vyradiť. Autoalarm má aj dvojicu univerzálnych vstupov pre pripojenie prídavných snímačov. Jeden vstup reaguje na spojenie s kostrou, druhý voliteľne na spojenie alebo rozpojenie s kostrou, pričom má nastaviteľný spôsob odozvy (varovanie alebo poplach) a môže byť vypnutý diaľkovým ovládačom. V zapnutom stave autoalarm plní aj funkciu imobilizéra. Tri nezávislé imobilizačné okruhy (každý kontakt max 15 A) môžu blokovať dôležité funkcie vozidla (štartér, palivové čerpadlo, vstrekovacie čerpadlo a pod). Systém je chránený proti náhodnej aktivácii počas jazdy. Zapnutie a vypnutie autoalarmu je potvrdené smerovými svetlami a voliteľne sirénou, stav autoalarmu je potom indikovaný kontrolkou LED. Táto kontrolka má tiež funkciu pamäte poplachu (rozlišuje, ktorý snímač ho spôsobil). "Akcent" poskytuje signály pre riadenie centrálneho uzamykania (voliteľná dĺžka impulzov), k dispozícii je tiež signál pre ovládanie elektrického zatvárania okien. Systém má dva druhy reakcie na napadnutie vozidla - varovanie = krátke húknutie a krátky signál smerových svetiel (0,5 s) a poplach = siréna znie 30 sekúnd, smerové svetlá blikajú 1 minútu. Prebiehajúci poplach možno prerušiť diaľkovým ovládačom. "Akcent" umožňuje pripojenie zariadenia k bezdrôtovému prenosu poplachu (PAGER - typ PG-2W Jablotron). V prípade straty diaľkového ovládača je možné systém núdzovo vyradiť skrytým tlačidlom VALET (voliteľná funkcia). Toto tlačidlo sa používa aj pre servisné nastavovanie vlastností systému. Autoalarm je vybavený radom ďalších voliteľných funkcií, ktoré spríjemňujú obsluhu alebo zvyšujú bezpečnosť systému. Medzi tieto funkcie patrí AUTOIMO = automatické zapnutie imobilizéra v prípade, že je kľúčik zapaľovania vypnutý dlhšie ako 5 minút, REARM = znovuuzamknutie v prípade, že do 1 minúty po odistení do vozidla nenastúpite. Funkcia predlžovača vnútorného osvetlenia zjednodušuje prípravu na jazdu v noci. Diaľkový ovládač umožňuje súčasným stlačením oboch tlačidiel vyvolať poplach PANIC (voliteľná funkcia).

NIE JE NA SKLADE, na objednávku.